POCHOPENIE VÝSLEDKU

Čo meriame?

Meriame počet pohyblivých spermií (jediné spermie, ktoré dokážu oplodniť ženu)

Ako interpretovať farbu výsledku? 

Tak ako vidíte u referenčnej farby na obrázku, čím je farba tmavšia, tým je výsledok lepší.

  • Výsledok nepredstavuje odpoveď ÁNO alebo NIE.
  • Myslite na to, že iba jedna spermia oplodní vajíčko.
  • Aby bola kvalita vašich spermií na normálnej úrovni musíte mať aspoň 5 miliónov pohyblivých spermií/ml.
  • Výsledok ukazuje, koľko pohyblivých spermií je vo vzorke.
  • Výsledná farba by mala byť porovnaná s referenčnou farbou, ktorá je najbližšie farbe pozorovanej vo výsledkovom okienku.

Správna interpretácia výsledku závisí ma svetelných podmienkach. Výsledok môže mať modrú/fialovú farbu, tak ako je ukázané na obrázku nižšie: